Autor:
• piątek, listopada 30th, 2007

A oto kolejna zabawka Tcl/Tk, sklecona w palącej potrzebie na moim kwadratowym kolanie. Skrypcik co pół minuty na cztery sekundy wyświetla w lewym dolnym rogu ekranu aktualną temperaturę procesora, pobraną z informacji udostępnionych przez ACPI w katalogu /proc (przynajmniej w moim SlackWare…)

A wygląda to tak:

proc_tmp.png

Kod programu:

——————————– ODTĄD ———————————–

#!/usr/bin/wish
## Czcionka
font create fant -family helvetica -size 10

# Okno robocze
wm geometry . 0x0+4+[expr [winfo screenheight .]-60]
wm overrideredirect . yes
label .l -text „” -font fant -background #00899f -foreground #95e0f5
pack .l -expand 1 -fill both

# Funkcja wyświetlająca informację
proc show_temperature {} {

wm geometry . 40×25
set fdes [open „/proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature” r]
set temperature [gets $fdes]
close $fdes
.l configure -text [string range $temperature [expr [string length $temperature]-4] end]

after 4000 { ;# Wyświetlaj info przez około 4 sekundy

wm geometry . 0x0

}

}

# Pracuj
set flaga 0
show_temperature

# Włączaj co jakiś czas
while {$flaga == 0} {

after 32000 { ;# Wyświetlaj info co około 30 sekund

show_temperature
set flaga 1

}
vwait flaga
set flaga 0

}

——————————– DOTĄD ———————————-

Można go sobie uruchomić w trybie demona konsolowym:

BASH>nazwa_programu.tcl &

Koniec i trąba, a kto czytał, ten kryje.

Wyślij na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • email
Możesz śledzić komentarze do tego wpisu przy pomocy RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Komentowanie zamknięte.