Archive for ◊ March, 2016 ◊

Autor:
• Friday, March 18th, 2016

Kilka fotek z zamku Hammershus na Bornholmie. Niekiepski zabytek i warto odwiedzić. Październik 2015.

Kategorie: Photo, Expeditions | Tagi: , ,  | Nie można komentować
Autor:
• Sunday, March 13th, 2016

Kilka ujęć z różnych miast i wiosek na Bornholmie – październik 2015 r. Fotogaleria 1 z 3.

Kategorie: Photo, Expeditions | Tagi: , ,  | Nie można komentować
Autor:
• Wednesday, March 02nd, 2016

Jeszcze jedno narzędzie dla piwowarów. Skrypcik w Tcl/Tk działający na każdym systemie z zainstalowanym interpretatorem tego języka. Poniższy kod należy przekopiować do pliku tekstowego z rozszerzeniem “.tcl”. Ja używam na smartfonowym Androidzie z zainstalowanym środowiskiem AndroWish.
Co do działania programu: “Blg początkowe”, to Blg przed rozpoczęciem fermentacji, natomiast “Blg końcowe”, to to, które aktualnie odczytujemy na Balingometrze. Różnicę pomiędzy nimi program dzieli przez 1,938 i na tej podstawie podaje przybliżony % alkoholu.


#!/usr/bin/wish -f
#
#####################################################
### OBLICZ_ALKOHOL.TCL ###
#----------------------------------------------------
# Autor: Mirosław Kosmala http://www.kosmala.pl
# Data utworzenia: 20/02/2016 r.
#----------------------------------------------------
#
# Prosty skrypcik do obliczania ilosci alkoholu
# w przefermentowanym piwku.
#
#
# TODO
# ====
# 1) Obsluga bledow
#
#####################################################

###
## KONFIGURACJA
#
font create myFont -family "Helvetica" -size 16 -weight normal
set tcl_precision 2

###
## MAIN
#
frame .w -borderwidth 2 -relief ridge
label .w.t -text "ALKOHOL" -background navy -foreground white -font myFont
pack .w .w.t -fill x

frame .w.f1
label .w.f1.l -text "BLG poczatkowe: " -font myFont
entry .w.f1.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg1w
pack .w.f1
pack .w.f1.l .w.f1.e -side left -fill x

frame .w.f3
label .w.f3.l -text "BLG koncowe: " -font myFont
entry .w.f3.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg2w
pack .w.f3
pack .w.f3.l .w.f3.e -side left -fill x

label .w.w -text "Alkoholu: ... %" -font myFont
pack .w.w

button .w.b -text " Przelicz " -font myFont -command {

# Przeliczenie ilosci alkoholu
set wynik1 [expr ($blg1w-$blg2w)/1.938]
.w.w configure -text "Alkoholu: $wynik1 %"

}
pack .w.b -fill x

###
## KONIEC
#
button .k -text " Zamknij " -font myFont -command {exit 0}
pack .k -fill x

Kategorie: Tcl/Tk | Tagi: , , ,  | Nie można komentować