Archive for the Category ◊ Tcl/Tk ◊

Autor:
• Wednesday, March 02nd, 2016

Jeszcze jedno narzędzie dla piwowarów. Skrypcik w Tcl/Tk działający na każdym systemie z zainstalowanym interpretatorem tego języka. Poniższy kod należy przekopiować do pliku tekstowego z rozszerzeniem “.tcl”. Ja używam na smartfonowym Androidzie z zainstalowanym środowiskiem AndroWish.
Co do działania programu: “Blg początkowe”, to Blg przed rozpoczęciem fermentacji, natomiast “Blg końcowe”, to to, które aktualnie odczytujemy na Balingometrze. Różnicę pomiędzy nimi program dzieli przez 1,938 i na tej podstawie podaje przybliżony % alkoholu.


#!/usr/bin/wish -f
#
#####################################################
### OBLICZ_ALKOHOL.TCL ###
#----------------------------------------------------
# Autor: Mirosław Kosmala http://www.kosmala.pl
# Data utworzenia: 20/02/2016 r.
#----------------------------------------------------
#
# Prosty skrypcik do obliczania ilosci alkoholu
# w przefermentowanym piwku.
#
#
# TODO
# ====
# 1) Obsluga bledow
#
#####################################################

###
## KONFIGURACJA
#
font create myFont -family "Helvetica" -size 16 -weight normal
set tcl_precision 2

###
## MAIN
#
frame .w -borderwidth 2 -relief ridge
label .w.t -text "ALKOHOL" -background navy -foreground white -font myFont
pack .w .w.t -fill x

frame .w.f1
label .w.f1.l -text "BLG poczatkowe: " -font myFont
entry .w.f1.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg1w
pack .w.f1
pack .w.f1.l .w.f1.e -side left -fill x

frame .w.f3
label .w.f3.l -text "BLG koncowe: " -font myFont
entry .w.f3.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg2w
pack .w.f3
pack .w.f3.l .w.f3.e -side left -fill x

label .w.w -text "Alkoholu: ... %" -font myFont
pack .w.w

button .w.b -text " Przelicz " -font myFont -command {

# Przeliczenie ilosci alkoholu
set wynik1 [expr ($blg1w-$blg2w)/1.938]
.w.w configure -text "Alkoholu: $wynik1 %"

}
pack .w.b -fill x

###
## KONIEC
#
button .k -text " Zamknij " -font myFont -command {exit 0}
pack .k -fill x

Kategorie: Tcl/Tk | Tagi: , , ,  | Nie można komentować
Autor:
• Friday, February 19th, 2016

A oto proste, ale bardzo przydatne narzędzie dla piwowarów. Po zagotowaniu i ostudzeniu brzeczki często okazuje się, że poziom Blg odbiega od naszych oczekiwań. Poniżej programik pozwalający na obliczenie ile wody, lub ile cukru, należy dodać do brzeczki nastawnej (przed zadaniem drożdży), by uzyskać oczekiwany poziom Blg.
Skrypt działa bez przeróbek na każdym systemie z zainstalowanym interpretatorem Tcl/Tk. Wystarczy przekopiować poniższe do pliku tekstowego i nadać mu rozszerzenie “.tcl”. Ja używam na smartfonowym Androidzie – w środowisku AndroWish. Jeśli przy warzeniu potrzebuję zmienić Blg, to po prostu sięgam do kieszeni po telefon.


#!/usr/bin/wish -f
#####################################################
### ILE_CZEGO.TCL ###
#----------------------------------------------------
# Autor: Mirosław Kosmala http://www.kosmala.pl
# Data utworzenia: 20/02/2016 r.
#----------------------------------------------------
#
# Prosty skrypcik pomagaj±cy obliczac ile wody, lub
# ile cukru nalezy dodac do brzeczki piwnej, by ja
# zagescic lub rozcieczyc do wymaganego BLG.
#
# TODO
# ====
# 1) Obsluga bledow
#
#####################################################

###
## KONFIGURACJA
#
font create myFont -family "Helvetica" -size 16 -weight normal
set tcl_precision 2

###
## ILE WODY
#
frame .w -borderwidth 2 -relief ridge
label .w.t -text "ILE WODY" -background navy -foreground white -font myFont
pack .w .w.t -fill x

frame .w.f1
label .w.f1.l -text "BLG poczatkowe: " -font myFont
set blg1w "0.0"
entry .w.f1.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg1w
pack .w.f1
pack .w.f1.l .w.f1.e -side left -fill x

frame .w.f2
label .w.f2.l -text "Litraz poczatkowy: " -font myFont
entry .w.f2.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable litraz1
pack .w.f2
pack .w.f2.l .w.f2.e -side left -fill x

frame .w.f3
label .w.f3.l -text "BLG docelowe: " -font myFont
entry .w.f3.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg2w
pack .w.f3
pack .w.f3.l .w.f3.e -side left -fill x

label .w.w -text "Nalezy dolac: ... litrow" -font myFont
pack .w.w

button .w.b -text " Przelicz wode " -font myFont -command {

# Przeliczenie wody
set wynik1 [expr ($litraz1*($blg1w-$blg2w))/$blg2w]
.w.w configure -text "Nalezy dolac: $wynik1 litrow"

}
pack .w.b -fill x

###
## ILE CUKRU
#
frame .c -borderwidth 2 -relief ridge
label .c.t -text "ILE CUKRU" -background navy -foreground white -font myFont
pack .c .c.t -fill x

frame .c.f1
label .c.f1.l -text "BLG poczatkowe: " -font myFont
set blg1c "0.0"
entry .c.f1.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg1c
pack .c.f1
pack .c.f1.l .c.f1.e -side left -fill x

frame .c.f2
label .c.f2.l -text "Litraz poczatkowy: " -font myFont
entry .c.f2.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable litraz2
pack .c.f2
pack .c.f2.l .c.f2.e -side left -fill x

frame .c.f3
label .c.f3.l -text "BLG docelowe: " -font myFont
entry .c.f3.e -width 4 -relief flat -borderwidth 1 -font myFont -textvariable blg2c
pack .c.f3
pack .c.f3.l .c.f3.e -side left -fill x

label .c.w -text "Nalezy dodac: ... kg" -font myFont
pack .c.w

button .c.b -text " Przelicz cukier " -font myFont -command {

# Przeliczenie cukru
set wynik2 [expr $litraz2*(1+($blg1c*4/1000))*(($blg1c-$blg2c)/($blg2c-100))]
.c.w configure -text "Nalezy dodac: $wynik2 kg"
}
pack .c.b -fill x

###
## KONIEC
#
button .k -text " Zamknij " -font myFont -command {exit 0}
pack .k -fill x

Kategorie: Tcl/Tk | Tagi: , , , ,  | Nie można komentować
Autor:
• Friday, November 30th, 2007

Sorry, this entry is only available in Polski.

Kategorie: Linux, Programs, SlackWare, Tcl/Tk  | Nie można komentować
Autor:
• Wednesday, October 10th, 2007

Sorry, this entry is only available in Polski.

Kategorie: Programs, Tcl/Tk  | Nie można komentować